• مهدی امیری نژاد توسط دادگاه انقلاب تبریز به دو سال حبس محکوم شد
  • جان بیش از ۱۴ میلیون نفر در آذربایجان جنوبی در خطر است
  • سریال آب در هاون کوفتن سایت آذری ها – افشار محب
  • بستن دفاتر فرهنگی و نظامی ایران در کویت و اخراج دیپلمات های ایرانی
  • تداوم تضییق و فشار از طرق مختلف بر فعالین ملی-مدنی شهرستان اردبیل

2015 © گاماج – تمامی حقوق محفوظ است.