• ۸۴سال پیش در چنین روزی خلیل ریضا معروف به “اولوتورک” در منطقه سالیان آزربایجان به دنیا آمد
  • خالق اثر معروف “سیزه سالام گتیرمیشم” را بیشتر بشناسیم (واله بابا)   
  • امروز در تقویم آزربایجان/ ۲۲ مهرماه تولد شاعری است  که با اشعارش روح ملت بودن را به کالبد جغرافیای آزربایجان دمید
  • ۱۰۹ سال قبل در چنین روزی مردم تبریز با اعتصاب سراسری  خواستارخروج امام جمعه مرتجع  از شهر تبریز شدند.
  • ۱۱مهر خورشیدی برابربا  ۳ اکتبر میلادی در تقویم آزربایجان
  • سرزمین های ایل پیچاقچی را بشناسیم
  •  میرهدایت حصاری درچنین روزی در  سال ۱۹۲۹ در جلفا دیده به جهان گشود 

2015 © گاماج – تمامی حقوق محفوظ است.