• نابودی زبان مادری فنای هویت ملی است – عباس نیکروان
  • نسل کشی و الیناسیون کودکان ترک با تحصیل به زبان استعماری فارسی – ائلچین حاتمی
  • از ترکان عراق تا ترکان آذربایجان جنوبی – قسمت دوم
  • اقدام هماهنگ کردهای عراق و سوریه برای تاسیس کردستان بزرگ
  • کشتار روهینگیا و دین دنیوی شوونیسم – ایواز طاها
  • سقوط جمهوری اسلامی ایران بدست چه کسانی ممکن است؟! –  ائلچین حاتمی
  • ابوالفضل ائلچی بی، سمبل راه آزادی آذربایجان جنوبی تا آذربایجان یکپارچه ــ مهسا مهدیلی

2015 © گاماج – تمامی حقوق محفوظ است.