آذربایجان

تفتیش منزل پدری فعال ملی آذربایجان «محسن اسمعیلی اقدم» توسط نیروهای امنیتی

نیروهای امنیتی حکومت ایران منزل پدری فعال ملی مدنی آزربایجان‌جنوبی (آذربایجان‌جنوبی) «محسن اسمعیلی اقدم» را تفتیش کردند. بنا به اطلاع نزدیکان آقای اسمعیلی اقدم، بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۴ …

ادامه...

ایران