پنجشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۹

آذربایجان

ارسال لیست ۱۵۰ فعال ملی آذربایجانی بازداشت شده به سازمان ملل از سوی جمعیت حقوق بشر آذربایجان – تصویر

جمعیت حقوق بشر آزربایجان (آذربایجان)؛ «ارک» لیست فعالان ملی مدنی آزربایجان جنوبی را که اخیراً بازداشت شده‌اند، به سازمان ملل ارجاع داد. جمعیت ارک که به مدیریت خانم دکتر «ژاله …

ادامه...

ایران