یکشنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

آذربایجان

در آذربایجان شمالی وادار کردن کودکان به «فعالیتهای دینی» ممنوع شد

جمهوری آذربایجان (آزربایجان) وادار کردن کودکان به «دین» و تخریب سلامت روانی کودکان از طریق افراطیگری دینی را ممنوع کرد. دولت آزربایجان شمالی از اصلاحیه جدید لایحه «قانون آزادی ادیان» …

ادامه...

ایران