چهارشنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی / مقالات / شروع جرقه های آتش در آذربایجان با فتنه گری نیروهای اطلاعاتی و یگان ویژه حکومتی در تبریز – شریفه جعفری

شروع جرقه های آتش در آذربایجان با فتنه گری نیروهای اطلاعاتی و یگان ویژه حکومتی در تبریز – شریفه جعفری

پارچالاندیق سینمادیق/داش آتانلار بیلمه دیلر/پارچالانمیش آینادا/بیر آیدان مین آی چیخار/بیر گونش دن مین گونش.عمران صلاحی


مروری کوتاه بر تاریخ:
بعد ازاتمام ۸ سال جنگ، وآرامش نسبی، ملت آذربایجان فرصت دیدن حقایق و اندیشیدن بر حقوق انسانی و مللی خود را پیدا می کنند،
ملت به دنبال احیای هویت خود و در پی آن خواستارآزادی زبان مادری خودو چاپ کتابهایی به زبان ترکی می شوند، تاریخ مرور می شود . مردم کم کم به حقایق ماجرا پی می برند،
با به سخره گرفته شدن زبان و لهجه خود برخورد می کنند و در نتیجه صدا و سیما که بزرگترین عامل به سخره گرفتن و تحقیر کردن زبان مللیت ها از جمله ترکها در ایران می باشد، مورد انتقاد قرار می گیرد.
بیداری ملت روز به روز زیاد و زیادتر می گردد، ناگهان ملتی که نخبگان خود را برای حفظ مملکت فدا کرده است خود را در نقش یک برادر می یابد که کاملا ناتنی بوده و تنها برای استفاده او را برادر خطاب می کرده اند ، و هر باری که می پرسد چرا؟ بر دهانش می کوبند!.


ملت آزربایجان و دیگر ترکها با توجه به برنامه های آمیخته به تبعیض و رفتارهای نژادپرستانه دولت و متاسفانه ملت فارس دلشان شکسته و به ناچار به مرور اتفاقات گذشته رو می آورند وبا مطالعه تاریخ و فرهنگ به فراموشی سپرده شده ی خود به آگاهی و شعور سیاسی نزدیک می شوند و یا دست می یابند.


آذربایجان در راس و سپس دیگر ترکها متوجه می شوند که بیشترین برنامه های دولت برای بی هویت سازی ترکها در همه نقاط ایران تقریبا مشابه و یا دقیقا همان برنامه است که اجرا می گردد و این برنامه ها در مواردی مشابه مانند برای آسیمیله کردن ترکهای سایر کشورها از چین گرفته تا ترکهای قفقاز، عراق و دیگر ترکهایی که استقلال از خود ندارند اجرا می گردد ، در ایران برنامه کوچاندن کردها به مناطق آذربایجان، کوچاندن ترکمن ها به مناطق جنوبی ایران و یا در صورت مقاومت ترکمن ها کوچاندن مردم از جنوب ایران به ترکمن صحرا ودیگر مناطقی که ترکها در آن زندگی می کنند و امثال چنین سیاستها در مناظق آنها اعمال می گردد.


ملت ترک به یکباره متوجه می شوند که متد و ابزار سرکوب مخالفان دولت در میان ترکها با سایر ملتها از جمله فارسها کاملا باهم دیگر متفاوت است، مخالفان تهرانی تنها برای تغییر رژیم، حجاب و سایر بی عدالتی ها و مخالفان دولت در میان دیگر ملتها جدای از آن مبارزه آنها برای حفظ و تداوم حیات میراث ملی و فرهنگی خود و زندگی خود در مناطق خود مبارزه می کنند.


تمامی هدف دولت بی هویت کردن ترکها که در این مسیر چه آنهایی که خواهان نظام جمهوری اسلامی باشند و چه آنهایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی باشند در مورد ترکها در زمان اعتراض ترکها، هم نظر و همراه می شوند، از رسانه های خارج کشور گرفته تا رسانه های داخلی ، از حوزه های علمیه تا سیستم آموزش وپرورش، سیتم صدا و سیما و مطبوعات.


در قضیه سرکوب هویت ترکها همه و همه هیچ اختلاف فکری باهم نداشته بلکه به صورت غیر مستقیم و گاهی مستقیم به یاری هم دیگر می شتابند،
همان طور که می دانیم ملت ترک ملت نجیب وپرتلاشی هستند ولی ملتی هستند باهوش و باذکاوت.
نجیب اینکه، تحمل می کنند ولی از پشت حمله نمی کنند، بمب گذاری و از این قبیل کارها انجام نمی دهند، باهوش اینکه دیگر بازیچه نمی شوند با وجود تمامی فراخوان ها و فریب کاریها، به عنوان مثال استفاده از پسرآیت الله شریعمداری که خود ایشان در میان مردم آذربایجان محبوبیتی داشته اند، که امروز پسرشان با سوء استفاده از آن احساسات با التماس ملت آذربایجان را به همراهی فارسها برای بر انداختن نظام بدون اندیشیدن به حقوق ملی خود فرا می خواند.


با بدتر شدن اوضاع سیاسی ایران حرکتی کوتاه مدت و ناموفق به نام حرکت سبز به راه می افتد که ملت آذربایجان قاطی ماجرا نمی شوند و این یعنی حساب خود را از سوءاستفاده کنندگان جدا کرده اند، هر کسی به هر دری می زند آذربایجان وارد بازی نمی گردد،
با بدتر شدن اوضاع ایران و در نتیجه آشکار شدن چهره های واقعی راسیستی در ایران ملت بیش از پیش بر هویت ملی خود اصرار می ورزند که دولت دیگر شمشیر را از رو بسته و شروع به کوبیدن، چاپیدن و ویران کردن آذربایجان در برابر چشمان مردم می کند. زیرا دولت دریافته است که دیگر راهی جز این ندارد، دولتی که فتیله ی چراغ عمر خود را در حال تمام شدن می یابد.

آذربایجان لقمه در گلو گیر کرده دولت:
دولت که می دانست سکوت ملت آذربایجان نشانگر خستگی و شکستگی آنها نیست از اجرای برنامه های چپاول گرانه و تغییر بافت های اداری و سازمانهای شهرهای آذربایجان به سیتم های ارمنی، کردی و فارسی عقب نشینی نکرده بلکه به آنها سرعت می بخشد،
دولت در گرداب وقوع سیل و زلزله و غیره و در ناتوانی از مهار آنها شروع به سفاحت و بذله گویی و پراکنده گویی می کند، از جمله :
دریاچه اورمیه را ما احیا کردیم، اگر آمرکا عقل داشت دلش برای ما می سوخت و تحریم را یک سال دیگر عقب می انداخت،
سخنان مقام برتر مملکت که کودک ۵ ساله از شنیدن آنها به حیرت می افتد و خنده اش می گیرد، همه اینها نشانه عجز دولت و سردرگمی و پراکنده گویی دولت می باشد.

بردهای تراختور و دست پاچگی دولت،
دولت در حال تحلیل که تمامی سیستمهای سیاستی اش را متشنج می یابد، در زیر فشار دولت های پشت پرده، سعی در مهار تراختور یعنی صدای هویت ملت آذربایجان بر می آید، که باز در برابر چشمان میلیونها مردم طرح شیطانی ممانعت از قهرمانی تراختور در لیگ را می چیند، مردم آذربایجان و ترکها کوتاه نمی آیند و مصمم تر از قبل در صدد گرفتن جام قهرمانی و حفظ اتحاد تراختور بر می آیند،
اخیرا نیز با وقوع اتفاقات غیر منتظره مانند سیل در ترکمن صحرا و اتحاد بین ترکمنها و آذربایجانیها و نقش مهم طرفداران تراختور در یاری و همچنین نزدیک شدن تراختور به قهرمانی این بار دولت به طور علنی به تراختور و طرفدارانش حمله می کند. کاملا دشمنانه ولی در نقش نیروهای ضد شورش و حفظ امنیت، با پخش شدن ویدیوهایی در دنیای مجازی که نیروهای ضد شورش و یگان ویژه شروع به سنگ انداختن به سوی تماشاگرانی می کنند که از خورده شدن حقشان عصبانی و ناراحت هستند، یگان ویژه با پرتاب سنگ از بالای تپه مردم را مجبور به دفاع و بهانه ای برای متشنج کردن اوضاع و همچنین بهانه ای برای سرکوب، دستگیری ، ترساندن طرفداران پیدا می کند .چیزی که در دنیا مشابه اش را نمی توان یافت.
و همه اینها نشان می دهد که دولت تمام تمرکز خود را برای از هم پاشیده کردن تیم تراختور و پراکنده کردن هوادارانش به کار می برد .
از طرفی از دشمنان قسم خورده ملت آذربایجان حمایت و اجازه تحقیر و تظاهرات بر علیه ملت ترک را صادر می کند.
با توجه به مواردی که اشاره شد، در چند روز اخیر نارضایتی و عصبانیت در میان ملت آذربایجان و دیگر ترکها قابل مشاهده وزمینه های شکستن سکوت آذربایجان فراهم گردیده است.

جوانان آذربایجان باید هشیار باشند که در این روزها بسیاری را فرا خواهند خواند و به فعالان حرکت ملی حمله خواهند کرد،برای خفه کردن قیام احتمالی، که چندین سال است اینگونه عمل می کنند.
فعالان هشیار باشند:
ابتدا نباید خود را به راحتی تسلیم نیروهای دولت نمایند و همچنین نباید به هر دعوت اطلاعات لبیک گفته و خود را تسلیم آنها سازند،
جوانان آذربایجان باید سریعا جای فردی که شاید فراخوانده شود را پر کنند، جای خلع نگذارند زیرا امروز هر فعالی می توانذ با توجه به آگاهی که دارد نقش رهبری را بر عهده بگیرد و شکی نیست که امروز صدها فعال، مستعد به رهبری حرکت ملی را داریم.


نیروهای اطلاعاتی برنامه های به وحشت انداختن و تهدید فعالان را تا روز ۲۴ آوریل و تا سرکوب و از قدرت انداختن تراختور ادامه خواهد داد.
هر فعالی که بناچارمخفی می ماند باید سریعا فعالی دیگر جای او را گرفته و سعی در هدایت حرکت و آگاهی ملت و دادن جسارت بر آنها بر بیایند، اگر ۱۰۰ نفر را دستگیر کنند باید هزار نفر جای آنها را بگیرد تا دولت از ادامه برنامه ها و روش های ساکت کردن آذربایجان ناکام مانده و دست از سر ملت بردارد و یا تسلیم خواسته های مدنی و ملی ملت شود .
از تمامی شواهد بر می آید که دیگر آذربایجان چاره ای جز یکدلی، اتحاد و دفاع از حقوق خود ندارد، تا بتواند نقشه های شوم پشت پرده را بر باد بدهد مانند مقاومت ملت ترکیه در برابر کودتا و شکست نقشه شوم سیاستمداران پشت پرده.
اگر ملت آذربایجان این بار اشتباهی مرتکب گردد دیگر فرصتی برای جبران نخواهد داشت.


شریفه جعفری

منبع: صفحه فیسبوکی خانم شریفه جعفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *