شنبه - ۹ اسفند ۱۳۹۹
صفحه اصلی / آذربایجان (page 4)

آذربایجان

رد درخواست کاهش حکم عباس لسانی

درخواست اعمال قانون کاهش حبس فعال سرشناس ملی آذربایجان (آزربایجان) جنوبی «عباس لسانی» رد شد. شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل با درخواست کاهش حکم حبس عباس لسانی موافقت نکرد. این …

ادامه...