سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه اصلی / آذربایجان (page 5)

آذربایجان

تصویر-گرافیتی‌ «علیرضا‌ فرشی»‌ در مکان‌های‌ فرهنگی و عمومی اردبیل

گروهی‌ از فعالین‌ فرهنگی‌ و مدنی‌ با نصب‌ تصویر گرافیتی «علیرضا‌ فرشی‌»؛ فعال‌ ملی مدنی آزربایجان‌(آذربایجان)جنوبی‌ روی کتاب‌ها،‌ آنها‌ در مکانهای فرهنگی، هنری، تاریخی و فضای سبز به شکل نمادین …

ادامه...