یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
صفحه اصلی / ایران (page 40)

ایران

دیوان عالی ایران حکم زندان و شلاق ”پریسا رفیعی” دانشجوی آذربایجانی راعینا تایید کرد

شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ایران، درخواست اعاده دادرسی پریسا رفیعی؛ فعال دانشجویی و صنفی اهل زنگان (زنجان) آذربایجان که به احکام زندان و شلاق محکوم شده‌بود، را نپذیرفت. حکام …

ادامه...