یکشنبه - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
صفحه اصلی / مقالات

مقالات

خبر آموزش زبان ترکی آذربایحانی در تعدادی از مدارس تبریز و مسائلی در این زمینه! – مهندس حسن راشدی

بنا به گزارش خبرگزاریها از زبان استاندار آذربایجان شرقی، « آموزش زبان ترکی در بعضی از مدارس  آذربایجان شرقی و هفته ای دو ساعت به عنوان پایلوت تدریس خواهد شد.» …

ادامه...

عوامل تفرقه در ایران و پشت پرده موانع اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران – دکتر ناصر فکوهی

«نوپان‌ایرانیست‌ها» تحت عنوان دفاع از زبان فارسی و فرهنگ ایران در پی احیای‌ ایده‌های نژادپرستانه، ضدفرهنگی و سلطه‌جویانه رضا خانی‌ هستند «از خودبیگانگان قومی» همراه با «نوپان‌ایرانیست‌ها» از سیاست‌های استعماری …

ادامه...

ناسیونالیسم ایرانی چه نسبتی با حقوق بشر دارد؟ – بهنام دارایی‌زاده

آیا اندیشه‌های ناسیونالیستی می‌توانند به تحقق مطالبات مدنی در ایران یاری کنند؟ آیا صلح، عدالت، رفاه با اتکا به اندیشه‌های ناسیونالیستی قابل دسترس‌تر است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به پرسش‌هایی …

ادامه...